A Empresa

Prosaga

 

Productos Sanitarios Gallegos, S.L. está dedicada á comercialización de material médico hospitalario. Coñecedora de que o seu futuro no mercado ven determinado pola satisfacción dos seus clientes, establece e fai pública a sua Política de Calidade mediante o presente documento. Esta Política de Calidade, atópase englobada na estratexia da organización e proporciona un marco de referencia para establecer e revisar os obxetivos estratéxicos da organización e os seus obxetivos de calidade.

Consecuentemente con isto, a Dirección de Productos Sanitarios Gallegos, S.L., quere manifestar, a través de este documento, ós seus empleados, clientes e partes interesadas, o seu compromiso con:

 • O cumprimento dos requisitos legais, estatutarios e regulamentarios aplicables ó negocio de comercialización e distribución de equipos médicos e cirúrxicos e tódolos requisitos que a organización suscriba, relacionados cos seus clientes ou partes interesadas.
 • As esixencias contractuais, necesidades e expectativas dos clientes, como o principal criterio para establecer as normas de nosos servizos de calidade.
 • O cumprimento dos requisitos e a mellora continua de tódolos aspectos do sistema de xestión de calidade, establecendo obxetivos enfocados a mellorar a eficacia nos procesos do servizo e do noso Sistema de Xestión, de esta forma asumimos como principal obxetivo a satisfacción total dos nosos clientes.
 • Dotar á organización dos recursos técnicos, económicos e humanos necesarios para a consecución da sua Política, sendo revisada anualmente, co fin de verificar se é apropiada para o cumprimento dos obxetivos marcados e para o contexto e propósito da organización.

A Dirección de Productos Sanitarios Gallegos, S.L. comprométese a velar pola aplicación da Política de Calidade da organización e a revisala periódicamente.

Alcanzar estes obxetivos so é posible co compromiso e mentalización de todos e cada un dos compoñentes do noso equipo humano. Por tal motivo se han de establecer as canles de comunicación adecuadas para detectar as necesidades de formación, motivación e recursos en toda a organización para conseguir un servizo óptimo de futuro.

As nosas marcas

PIC SOLUTION

 • Apósitos
 • Venipunción. Catéteres IV de seguridade.
 • Diabetes. Agulla pluma de insulina
 • Diagnóstico, tensiómetros e termómetros

BEXEN MEDICAL

 • Bolsas de nutrición parenteral (Monocapa e Multicapa)
 • Bolsas de nutrición enteral
 • Sondas nasogástricas
 • Equipos de Insusión e Transfusión
 • Productos desbotables para xinecología

 

CARDIVA INTEGRAL SOLUTIONS

 • Cobertura cirúrxica desbotable

COVIDIEN PRODUCTS

DIVISION MEDICAL SUPPLIES
 • Cardiotorácica.
 • Electrodos diagnóstico ECG.
 • Nutrición enteral.
 • Obstetricia e neonatal.
 • Quirófano.
 • Venipunción de seguridade.
 • Aspiración.
 • Termometría.
 • Uroloxía.
 • Papeis gráficos.
 • Apósitos.

DIVISION RESPIRATORY & MONITORING
 • Tubos e cánulas endotraqueales (Shilley, DAR, Mallinckrodt)
 • Circuitos e filtros de anestesia (DAR)
 • Breathing Circuits Catalogue ES
 • Pulsioximetría (Nellcor)

DIVISION VASCULAR
 • Compresión vascular. Prevención TVP
 • Catéteres para diálise

DIVISION VASCULAR ev3
 • Acceso periférico
 • Ablación venosa por radiofrecuencia

DIVISION SURGICAL INSTRUMENTATION (AUTOSUTURE)
 • Instrumentos acceso e Trócares
 • Sutura laparoscópica
 • Grapadoras cirúrxicas

DIVISION WOUND CLOSURE
 • Suturas pel
 • Mallas para reparación de hernias

DR. SCHUMACHER (Hixiene&Desinfección)

 • Limpeza e desinfección de superficies e equipos médicos.
 • Solucións para desinfección de instrumental cirúrxico.
 • Hixiene de pel e mans.
 • Dental.

GLYCOREX

 • Productos para trasplante de órganos

LIDERMED

 • Vendaxes tubulares
 • Collarines
 • Productos antiescaras

MEDICARE SYSTEM

 • Contención terapéutica (SALVAFIX).
 • Inmovilizadores, cabestrillos e faixas de contención.
 • Productos antiescaras.
 • Transferencia e mobilización.

SOL-MILLENNIUM

 • Material de punción e material de punción de seguridade